Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

„Przysiadki dla seniorów”

Celem realizacji projektu jest stworzenie miejsc „przystankowych”, tzw. przysiadek, w ilości 100 sztuk na trenie miasta wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz handlowych, dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu proponuje się obicie ławek betonowych przy ul. Śląskiej (naprzeciw Poczty Polskiej), w ciągu tzw. galerii, deskami drewnianymi, tak aby również mogły służyć jako „przysiadki”.

Koszt zadania
195 000,00 zł