Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę istniejącego oraz montaż nowego oświetlenia, z zastosowaniem opraw energooszczędnych

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę istniejącego oraz montaż nowego oświetlenia parkingów i chodników w rejonie ulicy Niepodległości 20, 22 i 24 oraz do strony ulicy Dolnej, z zastosowaniem opraw energooszczędnych.

Koszt zadania
56 000,00 zł