Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Modernizacja wraz z rozbudową Placu Zabaw w rejonie budynku Wł. Jagiełły 1C

Powiększenie istniejącego Placu Zabaw. Zwiększenie powierzchni żwirowej, stosownie do wymaganej przez nowe urządzenia zabawowe. Wyposażenie Placu w dodatkowe urządzenia zabawowe. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramkami wejściowymi. Wykonanie dojść i chodników z betonowej kostki brukowej w rejonie Placu Zabaw.

Koszt zadania
88 000,00 zł