Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Remont ulicy Leśnej wraz z budową miejsc parkingowych: do wysokości posiadanych środków

Remont nawierzchni ulicy Leśnej, remont chodnika, budowa miejsc parkingowych w okolicy Liceum nr 2. Uzasadnieniem tego projektu jest fatalny stan infrastruktury drogowej.

Koszt zadania
110 000,00 zł