Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem na osiedlu Tuwim przy ulicy Okrężna do ulicy Wróbla

Wybudowanie chodnika na osiedlu Tuwima od Okrężna 7a – wzdłuż cmentarza – do ulicy Hermana Wróbla. Chodnik o wymiarze około 380 m2. Nasadzenie zieleni wzdłuż chodnika, w postaci drzew iglastych, liściastych, krzewów iglastych i liściastych oraz wykonanie trawnika z posiewu trawy. Dodatkowo montaż koszy na śmieci (2 sztuki) oraz postawienie słupów oświetleniowych (4-6 sztuk).

Koszt zadania
110 305,52 zł