Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Budowa drogi łączącej ulicę Teatralna z ulicą ZHP spełniającą funkcję drogi pożarowej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia ul. Mikołaja oraz postawienia trzech słupów oświetleniowych

Budowa ciągu pieszo-jezdnego spełniającego funkcję drogi pożarowej wraz z parkingiem oraz wykonanie oświetlenia ul. Mikołaja.

Koszt zadania
104 400,00 zł