Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Budowa Parkingu ul. Wyzwolenia 6-10

Wykonanie nawierzchni nowych miejsc parkingowych przy istniejącej ul. Wyzwolenia.

Koszt zadania
103 000,00 zł