Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Wymiana nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej do budynków przy ul. K. Paryskiej 3-5; Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. K. Paryskiej 13

Wymiana uszkodzonej nawierzchni (wyrwy, dziury) drogi dojazdowej i parkingu dot: Centrum II.

Koszt zadania
126 000,00 zł