Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

Projekt zakłada montaż 9 kamer monitorujących takie ulice jak: ul. Gansińca, ul. Spokojną, ul Górniczą, ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki, ul. Krótką, ul. Świętej Barbary i ul. Michałkowicką.

Koszt zadania
135 000,00 zł