Podział projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

LOKALNE

KWOTA: 1 700 000

Projekt lokalny może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śl. na pobyt stały lub czasowy na danym obszarze.

Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko 1 projekt (wyłączone są budynki użyteczności publicznej wraz z przynależną działką i infrastrukturą towarzyszącą, parki i skwery miejskie).

Kwota na realizację projektów lokalnych została podzielona na 18 obszarów i jest sumą dwóch kwot:
a) Stałej - wynoszącej 50 tysięcy złotych na każdy obszar
b) Zmiennej - będącej iloczynem liczby mieszkańców danego obszaru (stan na dzień 30.12.2017 r.) i kwoty 12,72 zł.

OGÓLNOMIEJSKIE

KWOTA: 500 000

Projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śl. na pobyt stały lub czasowy.

Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko 1 projekt ogólnomiejski, który nie może dotyczyć budynków użyteczności publicznej wraz z przynależną działką i infrastrukturą towarzyszącą oraz nie może ograniczać się w swej funkcjonalności dla mieszkańców jednego osiedla lub dzielnicy.

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

KWOTA: 200 000

Projekt do MBO może zgłosić każdy mieszkaniec do 18 roku życia wpisany do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śl. na pobyt stały lub czasowy.

Każdy niepełnoletni siemianowiczanin może zgłosić tylko 1 projekt do MBO, który nie może dotyczyć budynków użyteczności publicznej wraz z przynależną działką i infrastrukturą towarzyszącą.

Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018