Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Projekty zaakceptowane

Zadania lokalne

CENTRUM I

Wnioskodawca

Jerzy Koszorek

Opis:

Wymiana nawierzchni chodnika i modernizacja oświetlenia osiedlowego przy ul. Gansińca 2-11.

Wnioskodawca

Grzegorz Fiedziukiewicz, Marian Hajder

Opis:

Projekt zakłada montaż 9 kamer monitorujących takie ulice jak: ul. Gansińca, ul. Spokojną, ul Górniczą, ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki, ul. Krótką, ul. Świętej Barbary i ul. Michałkowicką.

CENTRUM II

Wnioskodawca

Dariusz Sobota

Opis:

Kompleksowa wymiana uszkodzonej nawierzchni drogi na najstarszym w Siemianowicach osiedlu domów jednorodzinnych tzw. „Kolonia Wojewódzka” Dziury zastępujemy kostką brukową zapewniając bezpieczeństwo mieszkańców.

Wnioskodawca

Andrzej Jagiełło

Opis:

Wymiana uszkodzonej nawierzchni (wyrwy, dziury) drogi dojazdowej i parkingu dot: Centrum II.

HUGO

Wnioskodawca

Joanna i Janusz Ławeccy

Opis:

W ramach projektu BO proponujemy utworzenie rekreacyjnej polany z altanami do grillowania, ławkami, alejami, polaną do gier i drzewami owocowymi. Polana zostanie zlokalizowana w widłach ulic Stalmacha i Fabrycznej – obecnie jest to jedyny teren, na którym można coś postawić w naszej dzielnicy. W następnych latach można uzupełnić projekt o kolejne elementy. W planach jest to górka dla dzieci z podziemnym labiryntem latem do puszczania latawców i zjeżdżania na linie, a zimą do zjeżdżania na sankach.

HUTA LAURA

Wnioskodawca

Michał Kuchta

Opis:

Wymiana nawierzchni chodnikowej wzdłuż ul. Hutniczej 14 i 15 uwzględniając przystanek autobusowy.

Wnioskodawca

Michał Bienias

Opis:

Wymiana nawierzchni drogi oraz budowa chodnika przy ul. Kasprzaka.

MICHAŁKOWICE

Wnioskodawca

Henryk Bazan, Marian Kazuch

Opis:

Wybrukowanie terenu wokół budynków, wykonanie miejsc postojowych, montaż donic wraz z nasadzeniami oraz montaż lamp oświetlenia zewnętrznego w sąsiedztwie budynków mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej w Siemianowicach Śląskich.

Wnioskodawca

Piotr Cieluch

Opis:

Istniejąca nawierzchnia wykazuje spękania i odbarwienia. Ze względu na bezpieczeństwo i estetykę należy wymienić ją na nową.

Wnioskodawca

Grzegorz Charchan

Opis:

Remont ul. Krakowskiej w Siemianowicach Śląskich oraz utworzenie nowych miejsc postojowych (ok. 10 miejsc).

NOWY BAŃGÓW

Wnioskodawca

Łukasz Hucz

Opis:

Boisko do siatkówki plażowej, jest drugim etapem projektu „Strefa rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin” na osiedlu Bańgów. Ze względu na wysokie koszty projekt ten został podzielony na dwa etapy i podczas projektowania etapu pierwszego, miejsce na boisko do siatkówki plażowej zostało uwzględnione. W miarę możliwości doposażona zostanie cała strefa.

OSIEDLE CHEMIK

Wnioskodawca

Jan Dudek

Opis:

Wymiana uszkodzonej nawierzchni (wyrwy, dziury) chodnika wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1 od ul. Kapicy w kierunku osiedla „Chemik”.

Wnioskodawca

Stanisław Tomczyk

Opis:

W celu ulżenia mieszkańcom osiedla Chemik w przenoszeniu zakupów ze sklepów wzdłuż ul. Kapicy oraz dla osób korzystających z kościoła proponuję zamontowanie ławeczek tzw. przysiadkowych, na których można przysiąść i odpocząć w czasie spaceru lub wracając z ciężkimi zakupami. Rozwiązanie dedykowane głównie dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

OSIEDLE FABUD

Wnioskodawca

Jan Surmiak

Opis:

Nowa nawierzchnia w okolicach PUP Wyzwolenia 9, 11. Stworzenie Parkingu przy PUP.

Wnioskodawca

Krystyna Rachel-Świrska

Opis:

Wykonanie nawierzchni nowych miejsc parkingowych przy istniejącej ul. Wyzwolenia.

OSIEDLE FALKLANDY

Wnioskodawca

Izabela Rajzer-Wysocka

Opis:

Projekt „Chodnik – łącznik ul. Budryka z ul. Domina” obejmuje wykonanie chodnika z oświetleniem ulicznym, łączącego ul. Budryka (od wysokości ZSOiZ) z ul. Domina (poniżej przystanku autobusowego), w miejscu w którym obecnie funkcjonuje nieutwardzony skrót. Dzięki budowie ww. chodnika mieszkańcy i goście odwiedzjący osiedle Falklandy zyskują możliwość szybszego i bardziej komfortowego dotarcia pieszo do/z centrum dzielnicy.

OSIEDLE MŁODYCH

Wnioskodawca

Andrzej Chyliński

Opis:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego spełniającego funkcję drogi pożarowej wraz z parkingiem oraz wykonanie oświetlenia ul. Mikołaja.

OSIEDLE ROBOTNICZE

Wnioskodawca

Joanna Szafarczyk

Opis:

Projekt dotyczy inwestycji na Osiedlu Robotniczym, polegającej na kontynuacji budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy Andersa, która została Ta część ulicy Andersa jest drogą dwukierunkowa i przez większość dnia jest zablokowany jeden pas ruchu. Obecny stan jest bardzo niebezpieczny i utrudnia bieżące funkcjonowanie mieszkańcom.zrealizowana częściowo w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Wnioskodawca

Bogumił Walczak

Opis:

Budowa parkingu z chodnikiem wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sikorskiego. Ok. 15 stanowisk do parkowania będzie pierwszą taką inwestycją dla 100 rodzin z okolicznych bloków. Jest to szczególnie istotne dla rodzin z dziećmi, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz karetek Pogotowia Ratunkowego. Na razie trzeba zablokować ruch, by się zatrzymać albo stawać na odległych ulicach.

Wnioskodawca

Robert Japtok

Opis:

Wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej w miejsce uszkodzonej w wielu miejscach nawierzchni asfaltowej.

OSIEDLE TUWIM

Wnioskodawca

Iwona Muskała

Opis:

Parking przy ulicy Lipowej służący bezpiecznemu wsiadaniu i wysiadaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dowożonej do budynku Zespołu Szkół Integracyjnych prywatnymi samochodami rodziców lub transportem organizowanym przez miasto. Zapewni również niezbędne miejsca parkingowe dla osób chorych, korzystających z usług przychodni.

Wnioskodawca

Ewa Maria Cierpioł, Agnieszka Dyda

Opis:

Wybudowanie chodnika na osiedlu Tuwima od Okrężna 7a – wzdłuż cmentarza – do ulicy Hermana Wróbla. Chodnik o wymiarze około 380 m2. Nasadzenie zieleni wzdłuż chodnika, w postaci drzew iglastych, liściastych, krzewów iglastych i liściastych oraz wykonanie trawnika z posiewu trawy. Dodatkowo montaż koszy na śmieci (2 sztuki) oraz postawienie słupów oświetleniowych (4-6 sztuk).

Wnioskodawca

Bronisław Breguła

Opis:

Budowa parkingu przy ul. Leśnej 13 na oś. Tuwim.

Wnioskodawca

Damian Kajda

Opis:

Chodnik łączący osiedlę Okrężną z Laskiem Bytkowskim. Ma zapewnić bezpieczne i wygodne przejście pomiędzy Osiedlem Tuwim a Laskiem Bytkowskim.

Wnioskodawca

Grzegorz Mól

Opis:

Remont nawierzchni ulicy Leśnej, remont chodnika, budowa miejsc parkingowych w okolicy Liceum nr 2. Uzasadnieniem tego projektu jest fatalny stan infrastruktury drogowej.

OSIEDLE WĘZŁOWIEC

Wnioskodawca

Wiesław Jaźwiec

Opis:

Powiększenie istniejącego Placu Zabaw. Zwiększenie powierzchni żwirowej, stosownie do wymaganej przez nowe urządzenia zabawowe. Wyposażenie Placu w dodatkowe urządzenia zabawowe. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramkami wejściowymi. Wykonanie dojść i chodników z betonowej kostki brukowej w rejonie Placu Zabaw.

Wnioskodawca

Jakub Nowak

Opis:

Proponuję wybudować chodnik na ul. Łokietka. Obecnie piesi przemieszczający się tym ciągiem muszą chodzić po ulicy, po której przemieszczają się również auta. Utworzenie chodnika poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla, którzy mieszkają przy samej ulicy, jak również korzystają z tej trasy chodząc do sklepów lub Parku Śląskiego.

OSIEDLE WRÓBLA, KORFANTEGO

Wnioskodawca

Ryszard Osyra

Opis:

Wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej (w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnego).

Wnioskodawca

Kazimierz Izydorczyk

Opis:

W celu ulżenia mieszkańcom osiedla Wróbla – Korfantego w przenoszeniu zakupów ze sklepów wzdłuż ul Kapicy oraz dla osób korzystających z kościoła proponuję zamontowanie ławeczek tzw. przysiadkowych, na których można przysiąść i odpocząć w czasie spaceru lub wracając z ciężkimi zakupami. Rozwiązanie dedykowane głównie dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

PRZEŁAJKA

Wnioskodawca

Danuta Indyka, Barbara Lew-Wostal

Opis:

Projekt obejmuje zakup i montaż poniższych elementów na „Brodziku”: 2 słupki do zawieszenia siatki (siatkówka, badminton, tenis ziemny) na istniejącym boisku, 2 piłkochwyty przy istniejącym boisku (siatki wyłapujące piłki za bramkami), 1 altana ze stołem i ławkami, zestaw drążków do kalisteniki. onadto zostanie przygotowana ścieżka z Brodzika w kierunku rzeki Brynicy, a także zostaną zakupione i zamontowane w 10. lokalizacjach psie stacje – kosze na psie odpady wraz z woreczkami.

Wnioskodawca

Lucyna Szreter

Opis:

Proponujemy zabezpieczyć dodatkowo przejścia dla pieszych na Przełajce, tak aby samo przejście było lepiej widczne i człowiek z niego korzystający. Bezpieczne przejścia dla pieszych zmniejszają ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Przełajka bardzo dynamicznie się rozwija, a w tym samym przybywa samochodów i pieszych.

PSZCZELNIK

Wnioskodawca

Henryk Lach

Opis:

Naprawa nawierzchni ul. Czeladzkiej, od ul. Pawiej do ul. Żurawiej, w drodze wymiany warstwy asfaltowej dla uzyskania normalnych warunków jej eksploatacji jako ciągu pieszo-jezdnego. 

STARY BYTKÓW

Wnioskodawca

Karolina Włoczyk-Orzechowska

Opis:

Inwestycja – Wybieg dla psów na Starym Bytkowie – jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy od lat informują, o braku miejsc, gdzie mogliby spacerować z psami. Mieszkańcy terenu zabudowy jednorodzinnej i szeregowej w większości posiadają zwierzęta z gatunków dużych i średnich, a jak wiadomo te potrzebują częstego i bardziej intensywnego „wybiegania”.

Wnioskodawca

Marek Witor

Opis:

Plenerowa siłownia dla aktywnych mieszkańców osiedla „Stary Bytków” oraz dla tych, którym brak motywacji, by zacząć ćwiczyć. Zewnętrzna siłownia dostępna będzie dla wszystkich, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdy będzie miał szansę zawalczyć o lepszą kondycję i samopoczucie. Ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała nie sprawią problemu początkującym, a wytrawni amatorzy sportu będą mogli dodać aktywność do swojego stałego treningu, która przyniesie ogólnorozwojowe korzyści dla ciała i ducha.

Wnioskodawca

Henryk Lisieński

Opis:

Oczyszczenie terenu, zamontowanie pergoli dla roślin pnących, wykonanie klombów kwiatowych, zasadzenie drzew ozdobnych, zamontowanie ławek, montaż lamp o charakterze parkowym, montaż koszy na śmieci. Uzasadnienie: przestrzeń zaniedbana i zapuszczona.

Wnioskodawca

Aleksandra Sontag

Opis:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę istniejącego oraz montaż nowego oświetlenia parkingów i chodników w rejonie ulicy Niepodległości 20, 22 i 24 oraz do strony ulicy Dolnej, z zastosowaniem opraw energooszczędnych.

Zadania ogólnomiejskie

Wnioskodawca

Stanisław Kawalec

Opis:

Zakup wozu bojowego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, w celu podwyższenia bezpieczeństwa obywateli i całego miasta.

Wnioskodawca

Barbara Merta

Opis:

Celem realizacji projektu jest stworzenie miejsc „przystankowych”, tzw. przysiadek, w ilości 100 sztuk na trenie miasta wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz handlowych, dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu proponuje się obicie ławek betonowych przy ul. Śląskiej (naprzeciw Poczty Polskiej), w ciągu tzw. galerii, deskami drewnianymi, tak aby również mogły służyć jako „przysiadki”.

Wnioskodawca

Joanna Szafarczyk

Opis:

Projekt dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na ulicach Oświęcimskiej i Maciejkowickiej. Na tych ulicach jest duże natężenie ruchu, a kierowcy często przekraczają prędkość, nie zatrzymując się w celu ułatwienia przejścia pieszym. Z przejść tych najczęściej korzystają dzieci idące do SP nr 4, oraz rodzice z dziećmi idący do przedszkola lub na plac zabaw w Parku Górnik. Inwestycja ta spowoduje poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, głównie dzieci i osób starszych.

Wnioskodawca

Bartosz Dudzik

Opis:

Budowa samoobsługowej toalety stałej oraz dodatkowych ławeczek na terenie Parku Rzęsa. Zaproponowana prze mnie toaleta miałaby być przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w miejsce do przewijania niemowląt. Obecnie możemy tam skorzystać jedynie z przenośnej toalety typu ToiToi co jest uciążliwe szczególnie w czasie wysokich temperatur. Ławeczki są potrzebne wzdłuż wzniesienia przy wjeździe/wyjeździe.Odcinek ten dla osoby starszej może stanowić wyzwanie.

Zadania młodzieżowe

Wnioskodawca

Tomasz Szafarczyk

Opis:

Projekt obejmuje stworzenie pola do gry w minigolfa zawierającego 18 stanowisk o różnym stopniu trudności oraz ciągi piesze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławkami oraz koszami na śmieci. Nieruchomość, na której zlokalizowane zostanie pole do gry w minigolfa zostanie ogrodzona wraz z systemem łapaczy piłek do gry w minigolfa. Głównym celem projektu jest stworzenie, nowej dla Siemianowic Śląskich, infrastruktury sportowej wzbogacającej możliwości spędzania wolnego czasu przez całe rodziny.

Wnioskodawca

Mateusz Styperek

Opis:

Czy nauka będzie dobrą zabawą czy kojarzyć się będzie z nudą? Park Akcji i Reakcji będzie odpowiedzią na to pytanie. Niewielkie ukierunkowanie w stronę nauk ścisłych pozwoli na zwiększenie zainteresowania młodych ludzi naukami ścisłymi. Park interakcji pozwoli rodzinom naukowo i przyjemnie spędzić czas oraz pobudzić wyobraźnię, a także usystematyzować wiedzę, łącząc zabawę z edukacją. Proponowany projekt znajdował się będzie w strefie rekreacyjnej Rzęsa.

Projekty odrzucone

Wnioskodawca

Bartosz Dyba

Opis:

Kwota niewystarczająca na realizację projektu. Projekt pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami

Wnioskodawca

Aleksander Ficek

Opis:

Kwota potrzebna na realizację projektu kilkakrotnie przewyższa kwotę możliwą do wydania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wnioskodawca

Janusz Ławecki, Joanna Ławecka

Opis:

Realizacja projektu generowałaby dodatkowe koszty niewspółmierne do wartości projektu. Ponadto propozycje w ramach projektów ogólnomiejskich nie mogą ograniczać się w swej funkcjonalności dla mieszkańców jednego osiedla lub dzielnicy.

Wnioskodawca

Adam Górecki

Opis:

Propozycje BO w ramach projektów ogólnomiejskich nie mogą ograniczać się w swej funkcjonalności dla mieszkańców jednego osiedla lub dzielnicy, natomiast zadanie budowy boiska środowiskowego na Tuwimie odpowiada kategorii projektów lokalnych. Co do stacji kontroli powietrza, projekt pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami

Wnioskodawca

Klaudia Porczek, Martyna Rados

Opis:

Kwota niewystarczająca na realizację projektu.

Wnioskodawca

Rafał Wójak

Opis:

Propozycje zgłoszone w ramach projektów lokalnych nie mogą dotyczyć budynków użyteczności publicznej wraz z przynależną działką i infrastrukturą towarzyszącą.

Wnioskodawca

Beata Mazur-Michałowska

Opis:

Propozycje BO w ramach projektów ogólnomiejskich nie mogą ograniczać się w swej funkcjonalności dla mieszkańców jednego osiedla lub dzielnicy.

Wnioskodawca

Krzysztof Frankowicz, Łukasz Hucz

Opis:

Projekt pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami

Wnioskodawca

Tomasz Nowara

Opis:

Propozycje BO w ramach projektów ogólnomiejskich nie mogą ograniczać się w swej funkcjonalności dla mieszkańców jednego osiedla lub dzielnicy.

Wnioskodawca

Janusz Firla

Opis:

Propozycje BO w ramach projektów ogólnomiejskich nie mogą ograniczać się w swej funkcjonalności dla mieszkańców jednego osiedla lub dzielnicy.

Wnioskodawca

Piotr Machalica

Opis:

Projekt niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca

Marcin Ciszewski

Opis:

Kwota niewystarczająca na realizację projektu.

Wnioskodawca

Mirosław Ficek

Opis:

Kwota niewystarczająca na realizację projektu.

Wnioskodawca

Katarzyna Widłak

Opis:

Kwota niewystarczająca na realizację projektu.

Wnioskodawca

Beata Mazur-Michałowska

Opis:

Projekt złożony przez Panią zlokalizowany jest w obszarze Pszczelnik, a autor propozycji jest wpisany do spisu ewidencji ludności w obszarze Stary Bytków.

Wnioskodawca

Rafał Hornik

Opis:

Projekt niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca

Jolanta Kopiec

Opis:

Projekt niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.