Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.03-28.03.2018
Weryfikacja pomysłów
29.03-14.05.2018
Ogłoszenie projektów
16.05.2018
Akcja promocyjna
17.05-27.05.2018
Głosowanie

28.05-10.06.2018
Ogłoszenie wyników
29.06.2018

 

Budżet Obywatelski, zwany inaczej budżetem partycypacyjnym to WIELOETAPOWY proces, w ramach którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta.

Cały proces przebiega w oparciu o przejrzyste zasady, dzięki czemu każdy mieszkaniec ma potencjalnie szansę zrealizować swój projekt.

» Zasady tegorocznej edycji znajdziesz TUTAJ

» Jak zgłosić swój projekt dowiesz się TUTAJ

» W jakim obszarze możesz zgłosić projekt lokalny sprawdzisz TUTAJ

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego na jego realizację przeznaczono łącznie 2.400.000 zł.*
Kwota ta została podzielona na 3 grupy projektów:
- lokalne
- ogólnomiejskie
- Młodzieżowy Budżet Obywatelski

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019
1) Zgłaszanie propozycji projektów – od 1.03.2018 r. do 28.03.2018 r.
2) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów – od 29.03.2018 r. do 14.05.2018 r.
3) Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie – 16.05.2018 r.
4) Akcja promocyjno-informacyjna – od 17.05.2018 r. do 27.05.2018 r.
5) Głosowanie mieszkańców – od 28.05.2018 r. do 10.06.2018 r.
6) Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów – do 29.06.2018 r.


* 2 399 464,72 zł - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta


W tym roku głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego będzie można tylko elektronicznie na stronie internetowej www.bo.siemianowice.pl podając swoje imię, nazwisko, nr PESEL oraz miejsce urodzenia. System zweryfikuje przekazane dane i jeśli są poprawne wyświetli listę projektów do głosowania. Dla mieszkańca, który ukończył 18 rok życia wyświetlą się projekty ogólnomiejskie oraz te lokalne z obszaru, w którym mieszka. Dla osób niepełnoletnich projekty z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Zagłosować można tylko na jeden projekt z każdej kategorii.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu będą uruchomione specjalne punkty do głosowania w budynkach Urzędu Miasta oraz we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie miasta w godzinach ich urzędowania (wykaz poniżej). Zagłosować będzie można także w trakcie Finału Budżetu Obywatelskiego 2019 podczas Dni Siemianowic w dniach 9-10 czerwca br. na terenie SCK – Parku Tradycji.

Głosujesz elektronicznie w domu
lub w punktach
(w godzinach urzędowania):

1. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
2. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105
3. Miejska Biblioteka Publiczna, al. Sportowców 3
4. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, ul. Żeromskiego 13a
5. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Niepodległości 45
6. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Szymanowskiego 11
7. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Sobieskiego 11
8. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, ul. Fojkisa 2
9. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Zgrzebnioka 43a
10. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Powstańców 54
11. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Jaworowa 2